Text Box: Text Box:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainy Bob Programe

Link page

BRAINY BOB  EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT PROGRAMS

HERE AT BRAINY BOB WE BELIEVE THAT TODDLERS NEED TO DEVELOP MORE OF THE BASIC SKILLS.

WE PLAY AND LEARN, WHILE DEVELOPING  MOVEMENT, SENSORY AND TACTILE SKILLS WHILE FUN IS THE KEY WORD IN ALL THE DAILY ACTIVITIES.

OUR PROGRAMS WERE DEVELOPED FOR TEACHERS AND PARENTS, CAREGIVERS OR GRANDMOTHERS.

NO SPECIAL EDUCATION NEEDED.  EASY TO FOLLOW INSTRUCTIONS AND NO EXPENSIVE EQUIPMENT NEEDED.

TEACHING A TODDLER CAN BE  A WONDERFULL EXPERIENCE.

THERE ARE TWO DIFFERENT BASIC PROGRAMS, ONE FOR NURSERY SCHOOLS AND ONE FOR HOMESCHOOLING. PLEASE VISIT ALL OUR PAGES, READ MORE ABOUT IT AND GET A FREE TRIAL.

 

 

BLITSIGE BREINTJIES KLEUTER ONTWIKKELLINGS PROGRAMME

HIER BY BREINTJIES GLO ONS DAT KLEUTERS  SE BASIESE VAARDIGHEDE OPTIMAAL ONTWIKKEL MOET WORD.

ONS GLO AAN SPEEL EN LEER EN OM MEER VAARDIGHEDE SOOS SENSORIES, MOTORIES, EN PERSEPTUEEEL OPTIMAAL TE  ONTWIKKEL TERWYL PRET DIE WAGWOORD IS..

GESKRYF VIR ONDERWYSERESSE, MAMMAS, OUMAS EN DAGSORG MAMMAS.

GEEN VERDERE KWALIFIKASIES NODIG NIE, MET MAKLIKE EN DUIDELIKE INSTRUKSIES.  GEEN DUUR TOERUSTING NODIG.

OM 'N KLEUTER TE LEER EN OP TE VOED, KAN 'N WONDERLIKE ERVARING WEES.

DAAR IS TWEE BASIESE PROGRAMME BESKIKBAAR IN ENGELS EN AFRIKAANS. EEN IS VIR KLEUTERSKOLE EN SPEELGROEPIES EN DIE ANDER VIR TUISLEER, WAAR MAMMA OF OUMA OF VERSORGER EEN TOT DRIE KLEUTERS TUIS LEER.

LEES ASB DEUR ONS WEBBLAD EN KRY SOMMER 'N PAAR DAE SE WERK GRATIS..

 

Contact Details:  Lucinda

Cell: 083 278 7408

PO Box 5314, Secunda, 2302

 

 

Text Box: Brainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBRAINY BOB
BLITSIGE BREINTJIES